Helyben vagyunk! - Lehetőségek és kihívások a helyi klímavédelemben

2018-04-04 helyben vagyunk konferencia web2018-04-04 helyben vagyunk 13 web2018-04-04 helyben vagyunk klimabarat webA klímaváltozás hazánkban is régiónként eltérő hatású, így az alkalmazkodás módja is különböző a helyi adottságok figyelembevételével. A Klímabarát Települések Szövetsége a megyei projektek koordinációjával, szakmai háttértámogatás biztosításával igyekszik segíteni a Klímastratégiák kidolgozását. „Települések tervezési és finanszírozási lehetőségei a helyi klímavédelem érdekében” című veszprémi konferenciájukon a régió különböző csoportjai ismerhették  meg egymás tevékenységétl, a lehetőségeket, korlátokkal és a  hétköznapi kihívásokat.

2018-04-04 helyben vagyunk magyarorszag webA célok eléréséhez szemléletbeli változásra és társadalmi összefogásra van szükség. Igaz, hogy „matematikailag mindegy, hogy egy ember mit tesz”, de ha mindenki úgy gondolja nem rajta fog múlni, akkor nem lehet változást elérni.

Számos kihívást vet fel a klímavédelem kapcsán is a környezeti nevelés kérdése. „Amíg az emberek fejében nincsen rend, addig nehéz a feladatunk.”  A kisebb települések estében még a lakossággal való kommunikálás sem olyan „egyszerű”, mint a városokban. Nem is beszélve arról, hogy nem csak az interneten keresztül elérhető fiatalokat kell megszólítani, hanem az idősebb korosztály szimpátiáját és együttműködését is el kell nyerni. Fontos cél a rosszul berögződött szokásokon változtatni, az alternatív lehetőségeket felismerni.

2018-04-04 helyben vagyunk veszprem 700 web

2018-04-04 helyben vagyunk munka webBár Veszprém, mint megyeszékhely nem áll rosszul a városi zöldterületek téren, de ezek klímatudatos megújítása és a parkok visszaerdősítése fontos cél.  Mindenhol a helyi körülményeket és adottságokat kell figyelembe venni. Nem elvetendő ötletként merül fel a közösségi kertek létesítése, illetve a lakosság motiválása saját zöldterületük növelésére.

Persze figyelembe kell venni azt is, hogy a zöld felületeket rendszeresen gondozni is kell, ami nem kis kapacitás igényel. Akinek kertje van, tudja, hogy minden évszakban van vele tennivaló, gondoljunk csak a gyepnyírásra, avar gereblyézésre, fametszésre, koronakialakításra, virágos felületek megújítására és a parkgondozásra. A városban ugyanez fennáll, csak sokkal nagyobb léptékben, ezért érdemes megbecsülnünk minden egyes gondozott fát és növényt.

2018-04-04 helyben vagyunk balaton web

2018-04-04 helyben vagyunk forras webAz idei év eddig bőséges csapadékot hozott, melynek nem csak a csordultig teli Balaton a bizonyítéka, hanem az erőteljes vízhozammal visszatérő források is. Vegyes érzéseket indítanak el a vízbőségből fakadó problémák, míg a világ másik pontján napi szintű küzdelmet jelent az ivóvízhiány.

A törésvonalakkal szabdalt területeken – mint a Bakony–Balaton Geoparkban is – meglehetősen gyakoriak a forrásfakadások. Bár a bányászati vízkiemelések miatt korábban számos területen évtizedekre elapadtak, vagy időszakos működésűvé váltak, úgy tűnik mostanra a karsztvíz egyensúlya helyreállt. A probléma ott gyökerezik, hogy akkoriban ezeket az elapadt forrásterületeket beépítették, nem számítva arra, hogy a természet valaha is felül tud majd kerekedni az antropogén kizsákmányoláson.  Napjainkra ezek a források újult erővel térnek vissza, így számos területen folyik „harc a vízzel”.2018-04-04 helyben vagyunk viz web Persze nem is csoda, ha egy tömbház földszintjén 500 l/perc vízhozammal tör föl egy rég elfeledett forrás. A visszatérő forrásokhoz való alkalmazkodás számos településen jelent napi küzdelmet. Elöntött pincék, házak, kertek, beszakadt utak, vízben álló közműhálózat jelzi a víz visszatérését. Fontos a folyamatos állapotfelmérés, a lakosság biztonságának megteremtése, és a fenntartható vízhasznosítás lehetőségeinek számbavétele, hiszen az épített környezetben okozott károk ellenére értékes és védelemre méltó természeti értékről beszélünk.

 

 

Víz Világnapi gondolatok

2018-03-27 viz vilagnapi gondolatok konferencia web
2018-03-27 viz vilagnapi gondolatok 6 webA Balatonról szóló Víz Világnapi Konferenciát tartottak Siófokon. A rendezvényen az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézete, a  Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai, vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakemberek tartottak előadásokat! Ezekből hoztuk el a legfontosabb gondolatokat.
A Víz Világnapját a 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték, melynek célja, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére.
A víznek ősidők óta nagyon fontos szerepe van az emberek életében. Meghatározza az adott korban élők társadalmi-gazdasági életét, fontos szerepe van a termelésben is. A tiszta víznek felbecsülhetetlen a gazdasági értéke, és feltehetőleg a jövőben ez csak fokozódni fog. Az életünk minden területén nélkülözhetetlen szerepe van, például a mesterséges tavak, víztározók egyszerre látják el az ivóvízhálózatot, az öntöző rendszereket és mindemellett rekreációs célokat is szolgálnak. A tavak, folyók természeti és kulturális értéket is jelentenek, melyekre számtalan szolgáltatás is települ a turizmus különböző formáiban, többek között ilyenek a horgászat, a strandok, a vízisportok is. Mindezekre a szerepekre remek példa a Balaton is.

2018-03-27 viz vilagnapi gondolatok vitorlas web
2018-03-27 viz vilagnapi gondolatok jeg webAz eladásokból elsőként megismerhettük a szélsőséges időjárási eseményeket, légköri folyamatokat a Balaton vízgyűjtőjén. Ezekből derül ki, hogy milyen szerepe van a jégnek a vízfelszínén. Nem csak a téli turizmus fellendítése miatt érdekes, de például, a feltorlódott jég a tó medrét is alakíthatja, illetve ha hóval fedett a jégpáncél az a Balaton élővilágára negatív hatással bír. A tavaszi és őszi viharok számában kimutatható a gyakoriságuk növekedése, a villámárvizek pedig sok szervesanyagot szállítanak a tóba. A „Balaton néha visszabeszél” az időjárásnak, ugyanis a tó feletti leáramlás növeli a napsütéses órák számát, nem csak közvetlenül a tó felett, hanem a Balaton vonalában is ÉK-K-i irányban.
2018-03-27 viz vilagnapi gondolatok sio webMegismerhettük a Balaton vízmérlegét és a vízgyűjtő hidrológiai helyzetét is. A mintegy 3,5 m átlagmélységű Balaton jellegzetes sekély tó. Ezek a tavak mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban rendkívül érzékenyek a környezeti változásokra. Az elmúlt másfél évtized vízháztartási folyamatai számos intő jellel szolgáltak. Elsősorban a szélsőségesebbé váló időjárás hatására gyakrabban és nagyobb mértékben fordultak elő szokatlan, mindenképpen szélsőségesnek nevezhető vízháztartási állapotok. Ezekre válaszul 2016. február óta a kísérleti szabályozott vízszintet május-október időszakban 120 cm ± 5%, illetve november-április között 115 cm 5%-on állították be. Jelenleg a rendkívül csapadékos 2017 év végi és 2018 év eleji hónapoknak köszönhetően a Sión keresztül a maximális 60m3/s sebességgel történik a leeresztés.

2018-03-27 viz vilagnapi gondolatok magas viz web

Ezek mellett a feltételek mellett nyár végére is biztosított az átlag 80 cm-es vízszint. A legtöbb vitát a közvéleményben is a vízszint változásai szolgáltatják.
Szó esett a Balaton ökológiai állapotáról a legújabb kutatási eredmények alapján, ezekből kiderült, hogy az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet munkatársai milyen rendszerességgel végeznek vizsgálatokat a tavon különböző veszélyforrásokat figyelembe véve. Összességében azonban elmondható a legfontosabb hír, miszerint a víz minősége kiváló.


Források:
hidrologia.hu

 

 

Rémálmok a zuhany alatt, avagy mennyit is ér a víz, amikor már nincsen?

2018-03-08 mennyit er a viz szarazsag web


2018-03-08 mennyit er a viz FFC 100 web2018-03-08 mennyit er a viz 6uj webJelenleg az egyik jelentős globális környezeti problémát az édesvíz készletek drasztikus csökkenése, a rossz vízminőség és a vízhiány jelenti. Cikkünk a 6. ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLHOZ kapcsolódik, és a dél-afrikai Fokvárost fenyegető súlyos vízhiány kapcsán született.

Intő példa ez az egész világ számára, hogy igenis valós fenyegetést jelent a szárazság és a vízhiány egyre több térségében, és talán ráébreszt bennünket, hogy pazarló szokásainkon sürgősen változtatnunk kell.

2018-03-08 mennyit er a viz fokvaros 700 webFokvárosban a vízhiány miatti szükségállapot alapvetően az évek óta tartó rekord kevés csapadék és aszály miatt következett be. A város vízellátását hat gát és tározó biztosítja, ezek közül a legnagyobb mára szinte teljesen kiapadt. A dél-afrikai városban tavaly év végén vezettek be korlátozásokat, abban reménykedve, hogy tudatos hozzáállással sikerülhet elkerülni a „Nulladik Nap”-ot, amikor a tározók kapacitása annyira lecsökken, hogy már nem tudják biztosítani a vezetékes vízellátást.

2018-03-08 mennyit er a viz viztarozo2 700 web

Önmegtartóztatást kértek az emberektől és a napi vízmennyiséget lakosonként 50 literben állapították meg. Az intézkedés azonban megkésettnek és eredménytelennek bizonyult. A kialakult helyzeten az emberek pánikszerű vízkészlet felhalmozása is csak rontott. Ha az ominózus nap elérkezik, a lakosság már csak ellenőrzött elosztópontokról jut majd egy megszabott fejadaghoz.
2018-03-08 mennyit er a viz fejadag 345 web 2018-03-08 mennyit er a viz kvota web

A fokvárosi krízishelyzet olyan potenciális veszélyeket is előre vetít, mint az alapvető köztisztaság hiánya és az emiatt felbukkanó pusztító betegségek. A társadalmi egyenlőtlenségek is erőteljesen megmutatkoznak ilyenkor, bár a mélyszegénységben élő ember számára a közcsapok megrohamozása eddig is a mindennapi rutin részét képezte.
2018-03-08 mennyit er a viz vizgyujtes 600 web

Érdemes kicsit elgondolkodni rajta, hogy vajon mi képesek lennénk önkéntesen spórolni, vagy megtartani egy előírt korlátozást? El tudnánk felejteni forró nyári napokon és hideg téli estéken a komfortzuhanyzásokat, a kerti medencét, az autómosást, a folyó csapvízben mosogatást, az uszodákat és élményfürdőket? Az ivásra szánt víz mellett a főzéshez, tisztálkodáshoz, takarításhoz, az öntözéséhez, és még ezernyi más dologhoz használunk vizet, nem is keveset.

Igaz, hogy kék bolygó több mint kétharmadát víz borítja, csakhogy ennek túlnyomó része sós víz.  A népesség növekedésével a vízigény is rohamosan nő. Ha nem változtatunk a pazarló vízfelhasználásunkon, akkor súlyos problémák elé nézünk.

Egyénileg is törekednünk kell pazarló vízfelhasználásunk megváltoztatására, hiszen sok kis lépésből összeadódhat nagy mennyiségű vízmegtakarítás. Egy csöpögő csappal közel 2 liter tiszta víz válik szennyvízzé, ellenben víztakarékos zuhanyfejekkel, csapszűrőkkel és WC-tartályokkal csökkenthetjük fogyasztásunkat. Jelentős vízmegtakarítást jelenthet a szürkevíz (fürdővíz és mosóvíz) újbóli felhasználása a WC öblítésnél, akár egyszerűen, vödrökben felfogva is.

2018-03-08 mennyit er a viz theodora web

 

Magyarország földtani felépítése következtében gazdag felszín alatti vizekben, de kedvező adottságainkat jelentősen ki is használjuk. Magyarország vízkészlete is véges, ha sokkal gyorsabb ütemben használjuk fel, mint ahogy az természetesen visszatöltődik. Ne tévesszenek meg minket a hirtelen lezúduló villámárvizek és a rég elapadt források újbóli felbukkanása. Nekünk is fenntarthatóan kell bánnunk a vízzel.


Mi, a Bakony–Balaton UNESCO Geopark területén élők, igen szerencsés helyzetben vagyunk, ami a minőségi ivóvizet illeti. A mélyben hosszú utat bejáró felszín alatti vizeink számos ásványi anyagot ragadnak magukkal. Geoparkunk rendkívül gazdag tiszta vizű forrásokban. Jó néhány településünkön (pl. Balatonfüred, Kékkút, Fonyód, Hévíz) büszkélkedhetünk ásványi anyagban gazdag, kitűnő vizekkel. Ezért is fontos védenünk és megbecsülnünk értékes vízbázisainkat.

 
A jövőben számos térség és nagyváros juthat Fokváros sorsára, ahol a lakosság növekedése mellett egyre kiszámíthatatlanabbak az esős időszakok. Vajon el tudja –e kerülni az emberiség, hogy olyan kor köszöntsön ránk, melyet eddig csak a katasztrófafilmekben láttunk?
    

 

 

Felhasznált irodalom:
https://index.hu

 

 

Baj lesz, sőt már van is! - A globális éghajlatváltozás már rég nem csak egy mítosz

2018-02-05 baj lesz eszaki sark2 web

Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a klímavédelmi rendezvények geoparkunk területén is. Ezúttal a veszprémi Pannon Egyetemen tartott, „Globális éghajlatváltozás - mítosz vagy valóság?„című előadáshoz kapcsolódóan osztozunk néhány gondolaton.


2018-02-05 baj lesz 13 webTermészetesen az mindenki számára egyértelmű, hogy már nem tekinthető mítosznak a klímaváltozás.

De hogy miért is beszélhetünk inkább éghajlatváltozásról, mint felmelegedésről? Miért a jégsapkák olvadása és a csont sovány jegesmedvék jutnak elsőként eszünkbe a klímaváltozás kapcsán? Meg amúgy is, az Északi-sark olyan messze van, minek foglalkozunk vele?


Igazából nincs is olyan messze, és az Arktisz az egész bolygó működésében fontos szerepet tölt be. Az északi-sarki jég jelentős olvadása ugyanis a globális felmelegedés egyik mutatója.
 

2018-02-05 baj lesz jegesmedvek web1978 óta figyelik műholdak az Északi-sarkot, a NASA Aqua műholdja naponta készít felvételeket a jégborítottságról. Az északi-sarki jég kiterjedése évszakonként változik, ősszel és télen hízik, március környékén éri el éves maximumát, majd tavasszal és nyáron zsugorodik, mígnem szeptemberben eléri éves minimumát. Fontos tudnunk, hogy az Északi-sark nyári jege „az északi félgömb légkondicionálója”.  Az elmúlt évtizedekben mind a hízási, mind az olvadási szezonban leszálló trendet figyeltek meg, bár a hanyatlás mértéke drasztikusabb az olvadási szakaszban. Azt is kimutatták, hogy a fennmaradó jég állapota sem kielégítő. A jég fiatalabb, vékonyabb és kevésbé stabil. 2018-02-05 baj lesz jeg kora webA tengeri jég és a fagyott területek olvadása komoly hatással van a Föld klimatikus viszonyaira különösen a sarkokon, mivel a jég és a hó részben visszaveri a nap meleg sugarait, ám az olvadt, sötétebb vízfelület és talaj több hőt nyel el, valamint egyre több megkötött szén-dioxid és metán kerül a levegőbe, ami tovább erősíti a felmelegedés meglévő hatásait.2018-02-05 baj lesz jeg viz web
 
2018-02-05 baj lesz USA EURO2 web

 

Inkább változásról beszélhetünk, mely nem csak felmelegedésben nyilvánul meg. A folyamat ennél meglehetősen bonyolultabb, ugyanis ami a Föld egyik részén melegedő éghajlatot eredményez, az másutt szélsőséges időjárási jelenségekben nyilvánulhat meg. Ezt példázza az is, hogy míg Európában meglehetősen enyhén alakult a múlt év vége, addig az Egyesült Államok keleti partvidékén rendkívül szokatlan, kemény hideg tél okozott meglepetést.

 

 


Egyre gyakrabban számíthatunk szélsőséges jelenségekre, a nagy mennyiségben, hirtelen lezúduló csapadékra, heves viharokra, jégesőre és széllökésekre, illetve komoly szárazságra és pusztító tűzvészekre, melyek közvetve vagy közvetlenül mindenkit érintenek.2018-02-05 baj lesz szelsosegek webAz éghajlatváltozással kapcsolatban biztosat nem lehet mondani. Nem tudjuk, hogy mi lesz 10-20-50 év múlva, de az előrejelzések nem túl bíztatóak.  A kevésbé optimista megközelítések szerint már nem a kibocsátás működteti a folyamatokat, hanem mennek maguktól is; mi pedig nem tehetünk mást, mint az éghajlatváltozás gyors ütemével megpróbáljuk tartani a lépést.

Felhasznált irodalom:
http://www.ng.hu
http://www.globalisfelmelegedes.info
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu
http://www.erdekesvilag.hu
https://24.hu

 

 

Klímaváltozás Magyarországon

2017-10-03 ENSZ logo 700 web

A 13. számú ENSZ Fenntarthatósági célkitűzéshez kapcsolódik ismét ez a cikkünk, elsősorban pedig a hazánkat is érintő klímaváltozásról ejtünk néhány szót.
A mindennapi életünkben évszakról évszakra érezni lehet, hogy a klímaváltozás – amelyet már több, mint 40 2017-10-02 elet az uveghazban 13 webéve kutatnak – elkezdődött. Évről-évre szokatlanabb és az időszakhoz nem illő jelenségek tanúi vagyunk. Ez az éghajlatváltozás egyre nagyobb mértékben befolyásolni fogja nem csak a napi életvitelünket, közösségi szokásainkat, hanem többek között a mindennapi tevékenységeinken át az ipari és mezőgazdasági termelést, a vízgazdálkodást, az erdő-, és tájgazdálkodást is.

Hazánkban az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szakemberei a 20. századot is felölelő adatbázis segítségével végeznek kutatásokat a klímaváltozásával kapcsolatban. A legfontosabb meteorológiai elemek, elsősorban hőmérséklet és a csapadék mennyiségének változásai alapján ez a folyamat Magyarországon is kimutatható.

20180205 hohullamos napok 345A kutatások alapján egyértelműen gyakoribbá váltak a szélsőségesen meleg időjárási helyzetek, hideg szélsőségek pedig ritkábban léptek fel. Kevesebb a csapadékos nap, a tartós szárazsággal járó időszakok hossza pedig megnövekedett. A napi csapadékintenzitás nagyobb, különösen nyáron, ami arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában hullik.

A Kárpát-medencében várható éghajlatváltozás becslésére hazánkban négy regionális klímamodell áll rendelkezésre. Az emberi tevékenység folyamatos növekedésével a modellek a meleg hőmérsékleti szélsőségek gyakoribbá és intenzívebbé válását jelzik, ami a hideg szélsőségek ritkábbá válásával párosul.

A csapadék esetében elsősorban az évszázad végére egyértelműek az előrejelzések, a csapadékesemények száma összességében várhatóan csökkenni fog. A nagyobb, intenzívebb csapadékok előfordulása, viszont különösen ősszel növekedni fog. 20180205 eves csapadekosszegA nyári száraz időszakok pedig várhatóan hosszabbra nyúlnak, ez azért kedvezőtlen, mert jellemzően a tavaszi és nyári időszakban lenne szükség a csapadékra, tehát a vízmérleg hazánkban romlik. A globális hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan csökken azon időszakok aránya, amikor hó esik a mérsékeltövi területek nagy részén és több lesz az esőt hozó időszak. Ez a Kárpát-medencében is így van, kimutathatóan, jelentősen csökkent akár a hótakaró időtartama, akár a havas napok száma is az elmúlt évtizedekben. A csapadék és a hőmérséklet változásának másik fontos hozadéka az, hogy a csökkenő vízbevétel és a növekvő párolgás együttesen lecsökkenti a talaj nedvesség-készletét, és jelentősen lecsökkenti a lefolyást is. Tehát kevesebb vízzel számolhatunk akár folyóvízben, akár talajvízben gondolkodunk is, de ugyanez a helyzet a tavak vízkészletével is.

20180205 csapadekosnapok 345Például a Balaton esetében hosszú időszak átlagában, csökken a vízbevétel és növekszik a párolgás, tehát annak ellenére, hogy egy-egy évben a siófoki zsiliprendszerrel szabályozva magasan tud állni a tó vízkészlete, összeségében a csökkenés valószínű.
A felmelegedés tehát Magyarországot is érinti. Az előbbieket látva elmondhatjuk, hogy az itteni gazdaságot elsősorban a vízhiány fogja befolyásolni, hiszen hőmérséklet és napfénytartam elegendően rendelkezésre fog állni. Ha igazak az előrejelzések és összességében romlik a vízmérleg, mert kicsit kevesebb víz lesz és nagyobb lesz a párolgás, ráadásul a kevesebb víz éppen akkor hiányzik jobban nyáron, amikor kevesebb csapadékot kapunk, mint ez idáig, amit a téli víztöbblet kevéssé tud ellensúlyozni. Ez a folyamat a természetes növénytakarót is hátrányosan érinti, hiszen valószínűleg megsüllyed a talaj nedvességkészlete, alacsonyabbra kerül, és a talajvíz is süllyedhet. A hőmérséklet emelkedése közvetlenül az emberi egészségre is kedvezőtlen hatást gyakorol, a napfénytartam növekedése önmagában kedvező, azonban az ultraibolya sugárzásnak az erősödéséhez vezet, ami az emberre nézve kedvezőtlen.

A tavalyi évben megalakult Veszprém Megyei Klímastratégia által pont ezekre a folyamatokra keresik a választ, ugyanis a szélsőséges események és kockázatok helyi azonosítására részletes éghajlati információkra és azokon alapuló hatásvizsgálatokra van szükség.

A cikk első részét itt olvashatják:http://www.geopark.hu/home/bakony-balaton-geopark/fenntarthatosag/2221-elet-uveghazban-klimastrategiak

Források:
Veszprém Megyei Klímastratégia
www.met.hu